Đào tạo cộng đồng

Public Training

Bao gồm các khóa học trực tuyến ngắn hạn theo mô hình MOOC (dạng khóa học mở trực tuyến đại trà) để phục vụ cho mọi đối tượng người học hoàn toàn miễn phí với phương châm ‘HỌC TẬP SUỐT ĐỜI’. Nhằm hỗ trợ cho việc bồi dưỡng và phát triển kiến thức, kĩ năng cá nhân với hình thức đào tạo từ xa hoàn toàn (full e-Learning).

Trợ giúp về Search courses