Trợ giúp về Search courses

2021.STU.TIN HỌC CƠ BẢN (DEMO)

Khóa học “Tin học cơ bản” sẽ đáp ứng những mong muốn trên của bạn. Qua từng chủ đề của khoá học và với mỗi hoạt động học trực tuyến, bạn sẽ từng bước nắm bắt và hệ thống lại những kiến thức cần thiết. Đồng thời, khoá học cũng giúp bạn tập trung luyện tập các kỹ thuật, thao tác cơ bản và kĩ năng cần thiết cho một kỳ thi Ứng dụng CNTT cơ bản do Trung tâm Tin học – ĐH Sư phạm Tp.HCM tổ chức.