Trợ giúp về Search courses

2021.10 - LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN (SVK47-HK1)

LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN

Khóa học giúp người học làm quen với môi trường học tập trực tuyến bằng các hoạt động học tập với vai trò người học, đồng thời giúp người học nắm vững một số kỹ thuật, thao tác thường gặp khi sử dụng hệ thống học tập trực tuyến trên nền tảng Moodle.

Thời lượng: 120 phút

2021.10 - LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH VÀ CÁC THIẾT BỊ (SVK47-HK1)

LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH VÀ CÁC THIẾT BỊ

Khoá học giúp người học lĩnh hội những kiến thức, kĩ năng cơ bản về sử dụng máy tính nhằm nâng cao khả năng, năng lực sử dụng máy tính cá nhân một cách hiệu quả và có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ, yêu cầu của giáo viên.

Thời lượng: 120 phút

2021.10 - MỘT SỐ THAO TÁC TRÊN INTERNET (SVK47-HK1)

 MỘT SỐ THAO TÁC TRÊN INTERNET

Khóa học giúp người học lĩnh hội những kiến thức, kĩ năng cơ bản về các công cụ, dịch vụ Internet nhằm nâng cao khả năng, năng lực sử dụng máy tính cá nhân một cách hiệu quả, có khả năng tham gia học tập trực tuyến trên hệ thống.

Thời lượng: 120 phút

2021.09 - LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN (DÀNH CHO HỌC VIÊN)

LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN

Khóa học giúp người học làm quen với môi trường học tập trực tuyến bằng các hoạt động học tập với vai trò người học, đồng thời giúp người học nắm vững một số kỹ thuật, thao tác thường gặp khi sử dụng hệ thống học tập trực tuyến trên nền tảng Moodle.

Thời lượng: 120 phút

2021.09 - MỘT SỐ THAO TÁC TRÊN INTERNET (DÀNH CHO HỌC VIÊN)

 MỘT SỐ THAO TÁC TRÊN INTERNET

Khóa học giúp người học lĩnh hội những kiến thức, kĩ năng cơ bản về các công cụ, dịch vụ Internet nhằm nâng cao khả năng, năng lực sử dụng máy tính cá nhân một cách hiệu quả, có khả năng tham gia học tập trực tuyến trên hệ thống.

Thời lượng: 120 phút

2021.09 - LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH VÀ CÁC THIẾT BỊ (DÀNH CHO HỌC VIÊN)

LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH VÀ CÁC THIẾT BỊ

Khoá học giúp người học lĩnh hội những kiến thức, kĩ năng cơ bản về sử dụng máy tính nhằm nâng cao khả năng, năng lực sử dụng máy tính cá nhân một cách hiệu quả và có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ, yêu cầu của giáo viên.

Thời lượng: 120 phút