Trợ giúp về Search courses

2018.11.KN3.01 - Kĩ năng cơ bản nhân viên văn phòng

TÊN CHUYÊN ĐỀ: 2018.11.KN3.01.CD KĨ NĂNG CƠ BẢN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG 01

CĐ01. Kỹ năng giao tiếp căn bản tại nơi làm việc - (KN03.01)

Khóa học của chúng ta gồm 3 chủ đề thú vị! Mỗi chủ đề gồm nhiều hoạt động riêng biệt, giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp của bản thân!

Giáo viên: Long Le

2018.11.KN2.01 - Kĩ năng cơ bản sinh viên/học viên

TÊN CHUYÊN ĐỀ 2018.11.KN2.01.CD KĨ NĂNG CƠ BẢN SINH VIÊN/HỌC VIÊN 01

Khóa học này nằm trong chuỗi các khóa học thuộc chương trình bồi dưỡng "MỘT SỐ KỸ NĂNG CẦN THIẾT ĐỐI VỚI SINH VIÊN"

CĐ01: CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI MỘT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN -( KN02.01)

Khóa học giúp người học lĩnh hội những kiến thức, kĩ năng cơ bản về kỹ năng lập kế hoạch nghiên cứu khoa học. Khóa học giúp người học có cái nhìn tổng quan về những bước thực hiện một đề tài nghiên cứu. Khóa học đi sâu vào giai đoạn đầu của nghiên cứu khoa học là lựa chọn đề tài và lập kế hoạch nghiên cứu khoa học. 

2018.11.KN1.01 - Kĩ năng cơ bản giáo viên/giảng viên

TÊN CHUYÊN ĐỀ: 2018.11. KN1.01.CD KĨ NĂNG CƠ BẢN GIẢNG VIÊN/GIÁO VIÊN 01

Khóa học: "CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HIỂU BIẾT VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM"

CD901. HIỂU BIẾT VỀ CHỨC NĂNG NGHỀ NGHIỆP VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC (KN1.01)

Khóa học giúp người học lĩnh hội những kiến thức, kĩ năng cơ bản về vị trí việc làm. Khóa học giúp người học có kiến thức cơ bản về Luật Giáo dục Việt Nam, Luật Giáo dục Đại học; hiểu được nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà giáo; hiểu được quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; nắm vững những quy định về vị trí việc làm và quy chế làm việc của Giảng viên trường Đại học Sư phạm TPHCM.