News - Thông báo

Hướng dẫn học viên đăng ký tài khoản trên trang học tập trực tuyến

Hướng dẫn học viên đăng ký tài khoản trên trang học tập trực tuyến

by DL Group -
Number of replies: 0

 

Bước 1:Học viên truy cập trang web: http://elearning.ttth.hcmup.edu.vn/login/signup.php, sau đó nhập các thông tin tài khoản để đăng ký

 

  • Chú ý
    • Mật khẩu phải có ít nhất: 1 chữ HOA, 1 chữ thường, 1 ký tự đặc biệt, 1 ký tự số, ví dụ: Abcd@123
    • Email phải tồn tại, vì sau khi đăng ký sẽ sử dụng email để kích hoạt tài khoản

 

 

Bước 2: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bấm vào Tạo tài khoản mới, bạn sẽ nhận được thông báo yêu cầu kích hoạt tài khoản

Bước 3: Bạn truy cập email đã dùng để đăng ký tài khoản, sẽ nhận được 1 email có dạng dưới đây. Nhấp vào liên kết trong email để kích hoạt tài khoản