Trợ giúp về Search courses

2017.05.UP.EL02.DEMO

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG NVSP -  ELEARNING - ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CHO MỌI NGƯỜI (CƠ BẢN & NÂNG CAO)

PHỤC VỤ CHO GIẢNG VIÊN/GIÁO VIÊN CỐT CÁN

Chào mừng các bạn đã tham gia học phần của tôi!

Gv hướng dẫn: Lê Đức Long

  • Đây là một học phần chuyên sâu  nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kĩ năng để thiết kế và xây dựng một môi trường học tập trực tuyến hỗ trợ dạy và học phù hợp với nhu cầu giáo dục hiện đại.
  • Cung cấp kiến thức tổng quan về giáo dục điện tử (e-Learning) - nói chung, và dạy học trực tuyến (on-line learning) - nói riêng, mục đích giúp sinh viên có thể triển khai và cài đặt mô hình dạy học trực tuyến phù hợp với ngữ cảnh ở trường phổ thông (PT) bằng một LMS/LCMS cụ thể.

KHÓA HỌC DEMO

MỖI HỌC VIÊN SẼ TRẢI NGHIỆM VỚI VAI TRÒ LÀ GIÁO VIÊN & HỌC VIÊN ĐỂ VỪA THIẾT KẾ KHÓA HỌC VỪA HỌC TRỰC TUYẾN VỚI HỆ THỐNG

- HỌC VIÊN SẼ TỰ THIẾT KẾ CÁC NỘI DUNG VÀ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CHO KHÓA HỌC CỦA MÌNH

- ĐỒNG THỜI, HỌC VIÊN SẼ THAM GIA HỌC Ở KHÓA HỌC CỦA CÁC BẠN CÙNG LỚP ĐỂ TRẢI NGHIỆM HỌC TRỰC TUYẾN

 

2017.05.UP.EL02

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG NVSP -  ELEARNING - ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CHO MỌI NGƯỜI (CƠ BẢN & NÂNG CAO)

PHỤC VỤ CHO GIẢNG VIÊN/GIÁO VIÊN CỐT CÁN

Chào mừng các bạn đã tham gia học phần của tôi!

Gv hướng dẫn: Lê Đức Long

  • Đây là một học phần chuyên sâu  nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kĩ năng để thiết kế và xây dựng một môi trường học tập trực tuyến hỗ trợ dạy và học phù hợp với nhu cầu giáo dục hiện đại.
  • Cung cấp kiến thức tổng quan về giáo dục điện tử (e-Learning) - nói chung, và dạy học trực tuyến (on-line learning) - nói riêng, mục đích giúp sinh viên có thể triển khai và cài đặt mô hình dạy học trực tuyến phù hợp với ngữ cảnh ở trường phổ thông (PT) bằng một LMS/LCMS cụ thể.

 

Giáo viên: Long Le

2017.05.UP.EL01

Chào mừng đến với khóa học chuyên đề của chúng tôi.

KHÓA HỌC 2017.05.UP.EL01

Giảng viên phụ trách: TS.Lê Đức Long

Chuyên đề phục vụ chương trình bồi dưỡng GV cốt cán về TRIỂN KHAI HỆ THỐNG E-LEARNING

Cung cấp một số kiến thức và kĩ năng cơ bản về công nghệ dạy học (Educational Technology) trong ngữ cảnh TK.21. Giúp giáo viên biết và bước đầu khai thác được các công cụ, phần mềm máy tính cá nhân (PC) trong công việc cá nhân và dạy học bộ môn.

Mục tiêu chính của chuyên đề là trả lời câu hỏi: “BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ DẠY HỌC Ở TK.21?

Giáo viên: Long Le