Trợ giúp về Search courses

2017.06.ỨNG DỤNG CNTT - TTTH.DHSP.TPHCM

Chào mừng đến với khóa học chuyên đề của chúng tôi.

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG GIẢNG/GIÁO VIÊN CỐT CÁN - THUỘC TRUNG TÂM TIN HỌC - ĐH.SƯ PHẠM TP.HCM

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN (CƠ BẢN & NÂNG CAO)

THỜI LƯƠNG: 120 tiết

(Phục vụ các đề án NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & NN2020 & đề án khác liên quan đến CÔNG NGHỆ THÔNG TIN)

Giảng viên phụ trách: TS.Lê Đức Long

Cung cấp một số kiến thức và kĩ năng cơ bản về công nghệ dạy học (Educational Technology) trong ngữ cảnh TK.21. Giúp giáo viên biết và bước đầu khai thác được các công cụ, phần mềm máy tính cá nhân (PC) trong công việc cá nhân và dạy học bộ môn..

Giáo viên: Long Le, thsp tutor