Trợ giúp về Search courses

2020.03 - Tự ôn tập Tin Học Cơ Bản (office 2016)

Bạn đã có kiến thức về tin học cơ bản và sẽ tham gia kỳ thi Ứng dụng CNTT cơ bản;
Bạn đang băn khoăn với kiến thức, kĩ năng của mình đã đáp ứng được kỳ thi hay chưa?
Và bạn muốn tự tin để vượt qua kỳ thi Ứng dụng CNTT cơ bản.
Vậy, đây chính là khóa học dành cho bạn: “Tự ôn tập tin học cơ bản” . Khóa học sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc bài thi thực hành thông qua ba bộ đề thi mẫu; làm quen với hình thức thi lý thuyết trắc nghiệm.
Chúc bạn hoàn thành khoá học và vượt qua kì thi của chúng tôi!

2020.03 - Tự ôn tập Tin Học Cơ Bản (office 2010)

Bạn đã có kiến thức về tin học cơ bản và sẽ tham gia kỳ thi Ứng dụng CNTT cơ bản;
Bạn đang băn khoăn với kiến thức, kĩ năng của mình đã đáp ứng được kỳ thi hay chưa?
Và bạn muốn tự tin để vượt qua kỳ thi Ứng dụng CNTT cơ bản.
Vậy, đây chính là khóa học dành cho bạn: “Tự ôn tập tin học cơ bản” . Khóa học sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc bài thi thực hành thông qua ba bộ đề thi mẫu; làm quen với hình thức thi lý thuyết trắc nghiệm.
Chúc bạn hoàn thành khoá học và vượt qua kì thi của chúng tôi!

Giáo viên: thsp teacher

2020.03 - Ôn Tập Tin Học Cơ Bản (30 tiết)

Bạn đã có kiến thức về tin học cơ bản và muốn tham gia kỳ thi Ứng dụng CNTT cơ bản;
Bạn muốn ôn tập và hệ thống hoá các kiến thức lí thuyết cần thiết;
Bạn muốn tự luyện tập thêm về các thao tác, kĩ năng làm bài thi thực hành; và
Bạn muốn chuẩn bị thật tốt và tự tin để vượt qua kỳ thi Ứng dụng CNTT cơ bản.

Hãy đến với khoá học của chúng tôi: “Ôn tập tin học cơ bản”. Khóa học sẽ giúp bạn thực hiện những mong muốn nêu trên. Qua từng chủ đề của khoá học và với mỗi hoạt động học trực tuyến, bạn sẽ từng bước nắm bắt và hệ thống lại những kiến thức cần thiết. Đồng thời, khoá học cũng giúp bạn tập trung luyện tập các kỹ thuật, thao tác cơ bản và kĩ năng cần thiết cho một kỳ thi Ứng dụng CNTT cơ bản do Trung tâm Tin học – ĐH Sư phạm Tp.HCM tổ chức.

Chúc bạn hoàn thành khoá học và vượt qua kì thi của chúng tôi!

2020.03 - Tin Học Cơ Bản (60 tiết)

Bạn là người mới bắt đầu và nhu cầu tham gia một lớp học Tin học cơ bản;
Bạn muốn có các kiến thức cơ bản hiểu biết về Tin học và sử dụng máy tính cơ bản;
Bạn có nhu cầu học tập một cách bài bản các phần mềm văn phòng thông dụng như: soạn thảo văn bản, sử dụng bảng tính, sử dụng chương trình trình chiếu để phục vụ công việc hàng ngày ở mức cơ bản;
Bạn cũng mong muốn tìm hiểu các dịch vụ cơ bản trực tuyến như: duyệt web, tìm kiếm thông tin, sử dụng thư điện tử, dịch vụ hành chính công, và các công cụ trực tuyến khác.

Đây chính là khóa học dành cho bạn. Khóa học “Tin học cơ bản” sẽ đáp ứng những mong muốn trên của bạn. Qua từng chủ đề của khoá học và với mỗi hoạt động học trực tuyến, bạn sẽ từng bước nắm bắt và hệ thống lại những kiến thức cần thiết. Đồng thời, khoá học cũng giúp bạn tập trung luyện tập các kỹ thuật, thao tác cơ bản và kĩ năng cần thiết cho một kỳ thi Ứng dụng CNTT cơ bản do Trung tâm Tin học – ĐH Sư phạm Tp.HCM tổ chức.

Chúc bạn hoàn thành khoá học và vượt qua kì thi của chúng tôi!