Trợ giúp về Search courses

2019.10. Kĩ năng cơ bản giáo viên/giảng viên - Demo

Khóa học giúp người học lĩnh hội những kiến thức, kĩ năng cơ bản về vị trí việc làm. Khóa học giúp người học có kiến thức cơ bản về Luật Giáo dục Việt Nam, Luật Giáo dục Đại học; hiểu được nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà giáo; hiểu được quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; nắm vững những quy định về vị trí việc làm và quy chế làm việc của Giảng viên trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Giáo viên: co-opmart giaovien

2019.10.Kĩ năng cơ bản sinh viên/học viên - Demo

Khóa học giúp người học lĩnh hội những kiến thức, kĩ năng cơ bản về kỹ năng lập kế hoạch nghiên cứu khoa học. Khóa học giúp người học có cái nhìn tổng quan về những bước thực hiện một đề tài nghiên cứu. Khóa học đi sâu vào giai đoạn đầu của nghiên cứu khoa học là lựa chọn đề tài và lập kế hoạch nghiên cứu khoa học. 

Giáo viên: co-opmart giaovien

2019.10.Kĩ năng cơ bản nhân viên văn phòng - Demo

Khóa học của chúng ta gồm 3 chủ đề thú vị! Mỗi chủ đề gồm nhiều hoạt động riêng biệt, giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp của bản thân!

2019.10.Bồi Dưỡng Giáo Viên - Demo

Khóa học giúp người học lĩnh hội những kiến thức nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II.

Giáo viên: co-opmart giaovien