Trợ giúp về Search courses

2019.05.MOOC.CD01.HCMUE

CHUYÊN ĐỀ VỀ ICT 01 - 2018.06.MOOC.CD01

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG DẠY HỌC VỚI MÁY TÍNH?

Giáo viên: thsp tutor

2019.05.MOOC.CD02.HCMUE

CHUYÊN ĐỀ VỀ ICT 02 - 2018.06.MOOC.CD02

LÀM QUEN VỚI HỆ THỐNG LMS NGUỒN MỞ MOODLE VÀ MỘT KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN 

2019.05.01.GVCC.HCMUE

Chào mừng bạn đến với khóa học của chúng tôi.

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CHỦ CHỐT - TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM

2019.05.01.GVCC.HCMUE (01.GVCC.HCMUE)

Giảng viên phụ trách: NHÓM BÁO CÁO VIÊN NGUỒN - ĐH SƯ PHẠM TP.HCM

Khóa học tìm hiểu về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 và chương trình môn học/hoạt động giáo dục đã ban hành tháng 12/2018.

Khóa học được tổ chức với sự kết hợp giữa dạy học truyền thống (F2F) với việc học trực tuyến với hệ thống này. Các hoạt động học tập của hệ thống được thiết kế gắn liền với các yêu cầu được GVHD đặt ra cho lớp học.

Đồng thời, bạn cũng được cung cấp một số kiến thức và kĩ năng cơ bản về công nghệ dạy học (Educational Technology) trong ngữ cảnh TK.21. Giúp giáo viên biết và bước đầu khai thác được các công cụ, phần mềm máy tính cá nhân (PC) trong công việc cá nhân và dạy học bộ môn.

Mục tiêu chính của chuyên đề là trả lời câu hỏi: “BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ DẠY HỌC VỚI CHƯƠNG TRÌNH GDPT VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BAN HÀNH 12/2018 CHƯA?

Hãy  đồng hành với chúng tôi trong các hoạt động trực tuyến nhé!