Help with Search courses

2019.02.Ứng dụng CNTT để đáp ứng cuộc cách mạng 4.0 - Kiên Giang

Chào mừng các bạn đến khóa học của chúng tôi!

Khóa học giúp người học lĩnh hội những kiến thức nhằm nâng cao ứng dụng CNTT trong dạy học và cuộc sống. Khóa học được thiết kế theo mô hình học kết hợp (blenled-learning), nghĩa là các bạn phải tham gia học truyền thống theo lịch bên cạnh lớp học tập trực tuyến (on-line).

Khóa học bao gồm 3 chủ đề sau:

Chủ đề 1. Thiết kế bài giảng điện tử để dạy học trực tuyến;

Chủ đề 2. Ứng dụng Voice Typing trên thiết bị di động và máy tính cá nhân;

Chủ đề 3. Quản lí và khai thác Website một cách hiểu quả;

Với mỗi chủ đề, học viên sẽ có những hoạt động học tập: học cá nhân, học nhóm và học cộng đồng, chẳng hạn như: tự học/tự nghiên cứu bài giảng, tài liệu chuyên sâu; tài liệu tham khảo. Hệ thống sẽ giám sát và ghi nhận sự tham gia hoạt động học tập của học viên để từ đó giảng viên có thể đánh giá quá trình, đây là một phần kết quả học tập của học viên khi tham gia khóa học này.

Chúc các bạn học tốt!

T/M Ban biên tập và thiết kế khóa học - TTTH. ĐH Sư phạm Tp.HCM

TS. Lê Đức Long