Đào tạo sinh viên

Student Training

Bao gồm những khóa học trực tuyến dành cho sinh viên và học viên chính quy/không chính quy để phục vụ các chương trình đào tạo đại học/sau đại học chuyên ngành. Nhằm hỗ trợ cho việc dạy học trên lớp (F2F) hoặc hình thức từ xa hoàn toàn (full e-Learning) đối với các học phần/môn học trong chương trình đào tạo chuyên ngành

Trợ giúp về Search courses

2020.STU.TIN HỌC CƠ BẢN DEMO

Khóa học “Tin học cơ bản” sẽ đáp ứng những mong muốn trên của bạn. Qua từng chủ đề của khoá học và với mỗi hoạt động học trực tuyến, bạn sẽ từng bước nắm bắt và hệ thống lại những kiến thức cần thiết. Đồng thời, khoá học cũng giúp bạn tập trung luyện tập các kỹ thuật, thao tác cơ bản và kĩ năng cần thiết cho một kỳ thi Ứng dụng CNTT cơ bản do Trung tâm Tin học – ĐH Sư phạm Tp.HCM tổ chức.

2020.STU.TIN HỌC CƠ BẢN

Khóa học “Tin học cơ bản” sẽ đáp ứng những mong muốn trên của bạn. Qua từng chủ đề của khoá học và với mỗi hoạt động học trực tuyến, bạn sẽ từng bước nắm bắt và hệ thống lại những kiến thức cần thiết. Đồng thời, khoá học cũng giúp bạn tập trung luyện tập các kỹ thuật, thao tác cơ bản và kĩ năng cần thiết cho một kỳ thi Ứng dụng CNTT cơ bản do Trung tâm Tin học – ĐH Sư phạm Tp.HCM tổ chức.

2020.STU.MOSV2

CHUYÊN ĐỀ VỀ ICT 02 - 2018.06.MOOC.CD02

LÀM QUEN VỚI HỆ THỐNG LMS NGUỒN MỞ MOODLE VÀ MỘT KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN

2020.STU.MOSV

CHUYÊN ĐỀ VỀ ICT 01 - 2018.06.MOOC.CD01

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG DẠY HỌC VỚI MÁY TÍNH?