Trợ giúp về Search courses

2017.07. CHUYÊN ĐỀ 4 - NGHỆ THUẬT THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU

Chào mừng đến với khóa học chuyên đề của chúng tôi.

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG GIẢNG/GIÁO VIÊN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN

Chuyên đề 4

NGHỆ THUẬT THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU MULTIMEDIA & ỨNG DỤNG DẠY HỌC

(KHÓA HỌC THUỘC ĐỀ ÁN QUỐC GIA NN2020)

Giảng viên phụ trách: TS.Lê Đức Long

Cung cấp một số kiến thức và kĩ năng cơ bản về công nghệ dạy học (Educational Technology) trong ngữ cảnh TK.21. Giúp giáo viên biết và bước đầu khai thác được các công cụ, phần mềm máy tính cá nhân (PC) trong công việc cá nhân và dạy học bộ môn..

2017.07. CHUYÊN ĐỀ 3 - DẠY HỌC VỚI BẢNG TƯƠNG TÁC

Chào mừng đến với khóa học chuyên đề của chúng tôi.

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG GIẢNG/GIÁO VIÊN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN

Chuyên đề 3

DẠY HỌC HIỆU QUẢ VỚI BẢNG TƯƠNG TÁC

(KHÓA HỌC THUỘC ĐỀ ÁN QUỐC GIA NN2020)

Giảng viên phụ trách: TS.Lê Đức Long

Cung cấp một số kiến thức và kĩ năng cơ bản về công nghệ dạy học (Educational Technology) trong ngữ cảnh TK.21. Giúp giáo viên biết và bước đầu khai thác được các công cụ, phần mềm máy tính cá nhân (PC) trong công việc cá nhân và dạy học bộ môn..

2017.07. CHUYÊN ĐỀ 1 - BẠN ĐÃ SẴN SÀNG DẠY HỌC VỚI MÁY TÍNH

Chào mừng đến với khóa học chuyên đề của chúng tôi.

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG GIẢNG/GIÁO VIÊN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN

Chuyên đề 1

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG DẠY HỌC VỚI MÁY TÍNH?

(KHÓA HỌC THUỘC ĐỀ ÁN QUỐC GIA NN2020)

Giảng viên phụ trách: TS.Lê Đức Long

Cung cấp một số kiến thức và kĩ năng cơ bản về công nghệ dạy học (Educational Technology) trong ngữ cảnh TK.21. Giúp giáo viên biết và bước đầu khai thác được các công cụ, phần mềm máy tính cá nhân (PC) trong công việc cá nhân và dạy học bộ môn..